Handelsbetingelser

1. Anvendelse

Betingelser og vilkår beskrevet herunder gælder for køb af varer og tjenesteydelser på dk.designkayaks.com til levering i Danmark. dk.designkayaks.com eje og drives af:

DesignKayaks Danmark
Hover Kirkevej 275
7100 Vejle
CVR no. 42763969
email: info@designkayaks.dk

2. Priser og betaling

Alle priser på siden er i DKK og inkl. moms. På dk.designkayaks.com kan du benytte følgende betalingsmetoder:
Mobilepay, Dankort, VISA/Dankort og Mastercard.

Du har mulighed for at opdele betaling i op til 36 rater via Sparxpres. Har du Xprespay kan det benyttes. Se betingelser for Sparxpres.

3. Oplysning om klagemuligheder

Klager over vare eller tjenesteydelse købt hos dk.designkayaks.com kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail info@designkayaks.com

4. Garanti – 2 års garanti på alle kajakker

DesignKayaks giver 2 års garanti på materiale- og fabrikationsfejl på skrog og dæk for alle kajakker fra datoen for købet.

Garantien gælder privatpersoner og den oprindelige køber af kajakken og kan således ikke overdrages.

Generelle vilkår

2-års garantien på kajakker gælder for personer, som har købt en DesignKayak til privat brug. Garantien kan ikke overdrages. For at aktivere garantien skal den oprindelige købskvittering kunne fremvises.

Aktivering af garantien

Send en mail på info@DesignKayaks.com med en beskrivelse af fejlen og billede som viser fejlen. Den oprindelige købskvittering skal vedhæftes mailen. Forbrugeren er selv ansvarlig for aflevering af kajakken til

DesignKayaks, Hover Kirkevej 275, 7100 Vejle

Garantiperiode

DesignKayaks er dækket af en 2-års garanti. Perioden forlænges eller fornyes ikke ved udskiftning af produktet eller ved reparation. Garantiperioden starter fra købsdatoen og løber 24 måneder.

Ikke omfattet af garantien

Den 2-årige garanti omfatter ikke: Almindelig slitage Transportskader forårsaget af andre end DesignKayaks ansatte. Forkert brug eller skader opstået som følge af brug i ekstremt vejr. Variation i farve. Forandring i farven på luger eller kajakken. Hvis der er foretaget ændringer på kajakken.

Brugtsalg

Kajak købt på brugtsalg sælges er primært kajakker, som har været brugt til kajakkurser, dvs. relativt hårdt brug. De sælges typisk efter 1-3 sæsoners brug.

Slidtage og brugsridser varierer alt efter brug og opbevaring. Alle kajakker er fuldt funktionsdygtige ved køb, men der må påregnes almindeligt slid på dele herunder, finne, liner, elastikker, fittings, luger, fuger og finneboks. Kajakkerne vil have alm. brugsridser. Kajakker kan have buler opstået ved brug og opbevaring, disse kan opstå og rette sig igen ved kulde/varmepåvirkning, men påvirker ikke kajakkens funktion.