Handelsbetingelser kurser og ture

Kajakkurser og ture afholdes og arrangeres af:
DesignKayaks Danmark
Hover Kirkevej 275
7100 Vejle
Cvr. nr. 42763969

Forbehold

Vi tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer forårsaget af kursændringer, skatter og afgifter, samt andre ændringer, som vi er uden indflydelse på.

Deltager

Deltager skal være fyldt 12 år ved kursets/turens begyndelse. Børn og unge i alderen 12-17 år kan kun deltage sammen med en voksen.

Betaling

Kursets/turens fulde pris betales ved bestilling. Deltagerinformation: 10-14 dage før kursets start modtager du mail med praktiske oplysninger herunder mødetidspunkt- og sted. Gennemgå materialet, når du modtager det og gør straks opmærksom på eventuelle fejl eller uoverensstemmelser.

Særlige aftaler skal fremgå at skriftlig korrespondance med DesignKayaks Danmark for at være bindende for os.

Ønskes IPP2 bevis efter kursus betales det særskilt efter kurset. Prisen for et bevis er 225 kr.

Aflysning af kursus / tur

Er der ikke tilstrækkelig antal tilmeldte til kurset/turen forbeholder DesignKayaks Danmark retten til at aflyse kurset/turen. Annulleres kurset vil du straks blive informeret og vi tilbagebetaler hele beløbet inkl. evt. forsikringer eller du har mulighed for at deltage på en anden dato/lokation.

Ændring eller afbestilling

JUL: Kursus/Tur eller gavekort købt til kursus eller tur mellem 1.-24. december kan ændres indtil 1. februar 2023.

Ændring: Kurser/tur købt til fuld pris indtil til fire uger før kursus/tur start er det muligt at flytte dato/sted, under forudsætning af, at DesignKayaks vurderer, at der er tilstrækkeligt med ledige pladser på det ønskede hold.

Ændring kan kun ske ved at kontakte DesignKayaks på tlf. 70220109 eller info@designkayaks.com. Ændringen er først godkendt, når du har modtaget en mail fra os, som bekræfter flytningen af kursus/tur.

Annullering: Kurser/tur købt til fuld pris kan indtil 8 uger før kurset påbegyndes annulleres omkostningsfrit. Vi skal have annulleringen senest fredag kl. 12, 8 uger inden kursusstart.

Følgende annulleringsbetingelserne træder i kraft 8 uger før kursus/tur påbegyndes, fristen for afmelding er altid fredag kl. 12:

Mellem 8-6 uger før kurset/turen påbegyndes, kan der ved skriftlig annullering af kurset tilbagebetales 75% af den samlede pris.

Mellem 6-2 uger før kurset/turen påbegyndes, kan der ved skriftlig annullering af kurset tilbagebetales 50% af den samlede pris.

Annullering senere end 2 uger før kurset/turen påbegyndes eller ved udeblivelse beregnes et gebyr på 100% af den samlede pris.

Særlige betingelser ved kurser købt på tilbud eller kampagne.

Har du købt kurset til nedsat pris, er det ikke muligt at få refunderet beløbet.

Op til 8 uger før kursus/tur start er det muligt at flytte dato/sted, under forudsætning af, at der er tilstrækkelig ledige kampagnepladser på det ønskede hold. Det er ikke muligt at ændre kursusdato flere gange.

Ændring kan kun ske ved at kontakte DesignKayaks på tlf. 70220109 eller info@designkayaks.com. Ændringen er først godkendt, når du har modtaget en mail fra os, som bekræfter flytningen af kursus/tur.

Overdragelse af kursus/tur

Du har mulighed for at overdrage/videresælge kursus/tur se regler nedenfor.

Annullering eller flytning af kursus/tur skal meddeles skriftligt til info@designkayaks.com og indeholde ordrebekræftelsen.

Overdragelse

Du har indtil kl. 12.00 dagen før kursets/turens afholdes mulighed for at overdrage kurset/turen til en anden person, som opfylder krav for deltagelse dvs. over 17 år eller 12-17 år i følge med voksen. Det skal oplyses til DesignKayaks på info@designkayaks.com

Vi skal have modtaget mail med følgende information:

Navn, tlf., email på person som overdrager kurset

Navn, tlf., email på personen som kurset overdrages til.

Det er dit ansvar, at personen du overdrager kurset til møder op og har modtaget al relevant information.

Delvis udnyttelse af kursus

Møder du ikke til tiden på rette sted og deltager i hele kurset frafalder muligheden for at opnå IPP2 bevis.

Deltagernes ansvar

Under kurset/turen skal du følge regler og anvisninger fra instruktøren og andre, som er involveret i kursets/turen gennemførelse. Hvis du tilsidesætter at følge regler og anvisninger i væsentlig grad, tilsidesætter sikkerhed eller er til gene for andre deltagere, kan vi øjeblikkeligt udelukke dig fra deltagelse. I så fald finder ingen refunderinger sted og evt. ekstra udgifter påhviler dig.

Oplever du, at der er mangler hos instruktører og leverandører, bør du på stedet rette henvendelse til instruktøren rettes fejlen ikke, bør du rette skriftlig henvendelse til DesignKayaks Danmark.

Vores ansvar

Lider du tab eller skade som følge af fejl og mangler på kurset/turen begrænses vores ansvar til det. Vi er fuldstændig fritaget for at dække skader, der skyldes deltagernes egen forsømmelighed f.eks. opbevaring af værdigenstande under kurset/turen eller tab af briller, solbriller el.lign. i forbindelse med turen eller øvelser. Vi dækker heller ikke skader forårsaget af katastrofer, strejker og andre hændelser, som er af force majeure-agtig karakter.

Glemte sager

Har du glemt ejendele på tur/kursussted bedes du rette skriftlig henvendelse til DesignKayaks Danmark. DesignKayaks Danmark er på ingen måde ansvarlig for bortkomne eller glemte effekter.